บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 216/65 แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 | โทร. 02 285 4645

ประวัติความเป็นมาของบริษัท "ACRM"

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “ACRM” เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารชุด และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ หัวหิน ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่ม บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างครบวงจรมานานกว่า 10 ปี


วิสัยทัศน์

“ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่มีมาตรฐาน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและไว้วางใจได้ ”

ACR-Managemant

ACR-Managemant

พันธกิจ

  • 1มีมาตรฐานทุกด้าน ดังนี้ บริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบวิศวกรรม ระบบบัญชี การเงิน ธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย และ นิติกรรม ระบบคัดสรรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
  • 2บริหารงานอย่างมีแบบแผนตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • 3เป็นองค์กรที่น่าอยู่ และ แบ่งปัน ช่วยเหลือ สังคม

ปรัชญาในการทำงาน

“A” มาจากคำว่า
“C” มาจากคำว่า
“R” มาจากคำว่า
“M” มาจากคำว่า

ความถูกต้อง
ความเข้าใจ
ความไว้วางใจได้
การบริหารตามวัตถุประสงค์