ACRM

ACR Management Co., Ltd.

ACRM

ACR Management Co., Ltd.

ACRM

ACR Management Co., Ltd.

/

ACR Management

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ "ACRM" เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ มานานกว่า 12 ปี บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยเป็นหลัก

Chrome iPhone

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

บริการเสริมอื่นๆ

Iphone

Application

ACRM เลือกใช้งานแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้งานง่าย ไม่ซ้ำซ้อน แต่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้จัดการปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับเรา

ACRM เน้นการบริหารจัดการแบบยกระดับมาตรฐานสากล อันนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดเป็นมาตรฐานการทำงาน ประกอบกับการจัดวางระบบงานด้านต่างๆ ให้สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพโครงการที่ ACRM บริหาร

ACRM ให้บริการ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น ระยอง เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

Testimonials

 • Customer Testimonails

  Really great staff and always super helpful. Absolutely super happy to have helpful people like them in the office.

  ศุภาลัย มอนเต้ เชียงใหม่
 • Customer Testimonails

  ดำเนินการรวดเร็ว รับฟัง ช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้อาศัยอย่างเต็มความสามารถ

  มาร์เวสท์ หัวหิน
 • Customer Testimonails

  บริการดีเยี่ยม รู้สึกถึงการบริการด้วยใจ ทำงานดี มีประสิทธิภาพ ตอบข้อซักถามต่างๆได้อย่างดี

  เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์
จำนวน จังหวัด
ที่ ACRM บริหารโครงการในปัจจุบัน
จำนวน โครงการ
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ยูนิต
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ตารางเมตร
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน