ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นครอบครัว ACRM กับเรา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสมบัติ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารอาคารชุด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารชุด หรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุด เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint)
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ
 • มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการตัดสินใจ
 • สามารถควบคุมหรือบริหารงาน ภายใต้ภาวะความกดดัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
สมัครตำแหน่งนี้

ผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุระหว่าง 28-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ
 • มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการตัดสินใจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
สมัครตำแหน่งนี้

พนักงาน ธุรการ-บัญชี

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป (ตำแหน่งบัญชี - สาขาบัญชี)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Email
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
สมัครตำแหน่งนี้

ช่างประจำอาคาร

คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความและความเข้าใจงานระบบอาคารเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Internet, Email จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษให้พอเข้าใจได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ
 • มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
สมัครตำแหน่งนี้

ร่วมเป็นครอบครัว ACRM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-285-4645 ต่อ 302 หรือ
อีเมล hr@acr-management.com
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
อายุ
ตำแหน่งที่สนใจ
เงินเดือนที่คาดหวัง
วันที่สามารถเริ่มงานได้
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
แนบไฟล์ประวัติการทำงาน
นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
170603