ข่าวสาร และกิจกรรม

Standard Post with Image

ACRM ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดสำนักงานใหม่เพิ่มเติม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ACRM ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ และเปิดสำนักงานเพิ่มเติมใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ฝ่ายบริหารอาคารชุดเข้าร่วมการประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ นำโดย คุณเหรียญชัย เบญจาศุภวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกระทรวงยุติธรรม พร้อมเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ณ ห้อง ประชุมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

CEO และผู้บริหารของ ACRM ได้พบปะพูดคุยกับพนักงาน เกี่ยวกับ Core Value ของ ACRM

CEO และผู้บริหารของ ACRM ได้พบปะพูดคุยกับทีมวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เพื่อย้ำเตือนแนวคิด Core Value ของ ACRM เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในงานบริการ อันได้แก่ 😊ยิ้มแย้ม 💙ใส่ใจ 📢สื่อสาร 🤝มีส่วนร่วม

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ACRM เตรียมความพร้อม การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผ่านช่องทาง Online

ACRM ได้กำหนดแนวทาง และเตรียมความพร้อมทีมงาน เพื่อสนับสนุน การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ เจ้าของร่วม และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

งานปรับปรุงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโครงการ (Improvement)

งานทาสีขอบคันหินแปลงปลูกไม้ดอก งานปรับปรุงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโครงการ (Improvement) ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ ACRM ภาคภูมิใจ และถือเป็นงานที่เราทำได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับความชื่นชมจากท่านเจ้าของร่วมเสมอมา

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ ACRM เข้าตรวจสอบการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ ACRM ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเข้าตรวจสอบการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในโครงการที่ทาง ACRM บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

เพราะเราคิดว่า "บ้านที่น่าอยู่" จะสร้างพลังใจให้กับเจ้าของร่วมทุกท่าน

เพราะเราคิดว่า "บ้าน" ที่น่าอยู่ จะสร้างพลังใจให้กับเจ้าของร่วมทุกท่าน ทาง ACRM ให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด จัดแต่งต้นไม้ ดอกไม้ รวมถึงการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้โครงการที่ ACRM ดูแล คงความสวยงาม และสดชื่นอยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าของร่วมทุกท่านรู้สึกสดชื่น และมีความสุขค่ะ 🙂

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ACRM เข้ารับมอบหน่วยงานใหม่

ทาง ACRM ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและเจ้าของร่วมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ACRM ในการให้บริการบริหารจัดการโครงการ
ทีม ACRM ได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และเข้ารับมอบงานบริหารโครงการจากทีมบริหารเดิม

ดูเพิ่มเติม
Standard Post with Image

เจ้าหน้าที่ ACRM เข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่แพร่ระบาดหนักมากในปัจจุบัน บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ACRM) ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัทฯจึงได้จัดหาวัคซีนให้กับพนักงานในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ภายในโครงการต่อไป

ดูเพิ่มเติม